Tegro
27.4%EC

 مبيد حشائش إختيارى بعد الإنبات لمكافحة الحشائش
الحولية عريضة الاوراق ورفيعة الاوراق فى بداية نموها
على محصول بنجر السكر